D'Lizzie ass krank

Âge : À partir de 5 ans

Der Kou Lizzie ass et net wéi soss: Beim Sträiche mueres fillt si sech midd an et ass hir wackeleg op de Been. Am léifste géif se sech am Stréi verkrauchen! E klore Fall fir d’Bauerefra: D’Lizzie huet sech erkaalt! Elo heescht et Wéckelen ëm d’Wueden, Féiwer moossen an Téi kachen. Jee, de ganze Programm! Wéi se esou gutt verwinnt gëtt vun hire Frënn, fënnt d’Lizzie, datt net alles esou schlecht ass, wann ee krank ass ... Eng weider flott Geschicht vun der sympathescher Kou vum Alexander Steffensmeier op Lëtzebuergesch, bei PersPektiv Editions