De klenge Fuuss geet an d'Vakanz

De klenge Fuuss geet an d'Vakanz

Âge : À partir de 4 ans
An direkt nach e Buch, dat d'Vakanz thematiséiert: De klenge Fuuss geet an d'Vakanz a léisst säin Déierchen, seng gutt Gicka, doheem. An der Vakanz mécht en him awer ganz vill Fotoen, fir him duerno alles ze erzielen. Am Buch integréiert ass dofir en „Zauberfotoapparat“, eng rout Folie, déi et erméiglecht, verstoppte Saachen op de Biller ze entdecken. Vum Sophie Ledesma, iwwersat vum Christiane Kremer, bei Kremart Edition.